fbpx

Pasen 2023

Kanon Pokajanen van Arvo Pärt door Ludens

Aanvang concerten: 20:15 uur
Kerk open: 19:45 uur
Tickets voorverkoop: € 15,-
Aan de zaal: € 18,-

In het midden van de kerk brengt Ludens de Kanon Pokajanen van Arvo Pärt. Staande in een kring, slechts verlicht door kaarsen en lampjes op de muziekstandaards, neemt het koor u mee door dit bijzondere muziekstuk. 

De spirituele muziek, gebaseerd op de tekst van een oude boetedoening die stamt uit de 6e eeuw, past goed in de Paastijd. Met prachtige meditatieve klanken komen steeds opnieuw de gebeden tot klinken die gaan over grenservaringen: van profetie naar vervulling, van zonde naar vergeving, van zwakheid naar kracht, van lijden naar verlossing, van sterven naar onsterfelijkheid… 

Premiere Sol, door Kara-Lis Coverdale

In 2015 werden wij door Paul Hegeman gefilmd voor een documentaire. Hij maakte een film over Arvo Part met daarin ook Kara-Lis Coverdale. Ik wist meteen dat ik met haar wilde samenwerken want hoe zou haar klankwereld in een koorwerk tot uitdrukking komen?

Ik legde contact met Kara-Lis en het klikte. Ik vroeg haar een werk voor koor te schrijven maar dat liet door de pandemie zich wachten. Nu is het dan zover en ga ik met Ludens  ‘Sol’ uitvoeren..
Kara-Lis’ werk sluit naadloos aan op de signatuur van Ludens. Ik leerde via haar wat deep listening is; een manier om met muziek om te gaan waarbij het gewaarwordend luisteren en creërend improviseren beoefend wordt. De compositie nodigt het koor uit tot het scheppen van een klankveld waarin het koor tastend, vanuit vrijheid aanvoelend en met nieuwsgierige presentie de tonen van zon, maan en aarde zingt, gebaseerd op wetmatige berekeningen uit de astrofysica. Elke uitvoering zal anders klinken! 

Na de pauze zingen we een meesterwerk van Arvo Pärt. De Kanon Pokajanen geldt voor mij als ankerpunt in het leven, een bron om telkens naar terug te keren. Na vier jaar ben ik dankbaar dat ik dit stuk met deze groep zangers weer op mag pakken. Dit jaar nog in verkorte versie van ongeveer 50 minuten maar met de wens om het stuk volgend jaar in zijn geheel uit te voeren.

Kanon Pokajanen door Ludens

Van duisternis naar licht!

Raoul werkte meerdere keren samen met Arvo Pärt en voert de Kanon Pokajanen nu voor de zesde keer uit. 

Naast de Kanon Pokajanen (verkorte versie) brengt Ludens de wereldpremière van een koorwerk van de Canadese componiste Kara- Lis Coverdale.

Kara- Lis heeft Estse roots en heeft zich diep verbonden met de muziek van Arvo Pärt. Voor deze compositie- opdracht heeft ze zich laten inspireren door de Kanon Pokajanen.

Concerten

30 maart 
Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 7
Den Haag

1 April
Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 7
Den Haag

8 April
Stadsklooster
Kanaalstraat 198
Utrecht

Over Ludens

Vocaal ensemble Ludens bestaat uit geoefende zangers. In wisselende samenstelling brengt het koor een gevarieerd en uitdagend programma. Het koor werkt vooralsnog op projectbasis en staat onder leiding van dirigent en zanger Raoul Boesten.

Ludens staat voor spel. Spel maakt een belangrijk onderdeel uit van het repetitieproces en het programma. Ludens streeft ernaar om een deel van het programma vanuit improvisatie vorm te geven. Hoe klinkt muziek als zij vanuit vrijheid in het moment geschapen wordt?

Interesse om mee te zingen? Meld je bij Raoul.

Vocaal ensemble Ludens is een onderdeel van Stichting Kwintessens.

Over Raoul

Raoul Boesten (1973) zong van jongs af aan in koren. Zijn eerste (studenten)koortje begon hij tijdens zijn studie voor vrijeschoolleerkracht. Na het behalen van zijn diploma, gaf hij muzieklessen en koorzang aan de hogere groepen in het basisonderwijs. Daar richtte hij een ouderkoor op en begon hij een vocaal ensemble ‘Het Octet’, waarin hij dirigeerde en zong als tenor. Langzaam ontstond de wens om een groter koor te dirigeren. Na een project met zestien zangers werd dat in 2005 Kamerkoor Kwintessens. Dit koor zong voornamelijk uitdagende hedendaagse muziek. Met dit koor werkte Raoul samen met verschillende componisten zoals Arvo Pärt, Pärt Uusberg, Alec Roth en Bernat Vivancos en nam verschillende cd’s op. In 2015 richtte Raoul zijn tweede koor in Den Haag op, Kamerkoor Lux, dat thans onder leiding staat van Angeliki Ploka. In 2017 startte hij met het eerste project voor jonge zangers met het projectkoor YOIK.

Raoul is artistiek leider van Stichting Kwintessens van waaruit hij projecten voor koren organiseert zoals En Chemin, Yoik en Ludens.

De zangers

Sopranen:
Hanne van Asch
Nicolet Goedhart
Kirsten Jooren
Françoise Kably
Charlotte Povel
Eveline Schipper
Anouk Vinders
Judith Zirkzee

Alten:
Sietske Asselbergs
Anna Ofman
Kim Olesen
Judith van der Ree
Silke Reijngoud
Anja Schulze
Maartje van Tilborg
Simone Toet

Tenoren:
Maxim Herder
Tom Leenhoven
Gerard Ohm
Marcel van Os
Edwin Poels
Corné Ran
Bart Samwel
Dick Zirkzee

Bassen:
Kees Herbschleb
René Herder
Mathieu Hermans
Roy de Letter
Maarten Karres
Josi Oberstadt
Bas Sligting
Franz Profittlich